Contact


KONTAKT

jhmusik ankommer til spillestedet ca 1½ time før festens start, for opstilling, lyd lys og omklædning.


Der skal derfor være fri adgang til spillestedet på aftalt tidspunkt.


Der skal bruges ca 2x3meter sceneplads, samt 220volt i umiddelbar nærhed.


Afregning foregår umiddelbar efter festens afslutning.


Mulighed for mobilePay.


Venlig hilsen jhmusik

Jens Haslund.

tlf. 20218210

  jhmusik.  tlf. 20218210  mail: jhmusik@mail.dk